T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü/ Yök Yazıları

1416 SAYILI KANUNA TABİ UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 SAYILI KANUNUN 33 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN YURTDIŞINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖRMELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 SAYILI KANUNUN 35 İNCİ MADDESİ UYARINCA GÖREVLENDİRMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 sayılı Kanunun 35. Madde Uyarınca Geçici Kadro Tahsisi hk. Genelge (35 zorunluluğunun kaldırılması) 21 Kasım 2019 tarih ve E.88595 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 24 Ekim 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan geçici kadro tahsisi 07 Şubat 2019 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2018 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35.Madde Uyarınca Geçici Kadro Tahsisleri (ÖYP ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi) 09 Mart 2018 tarih ve E.18754 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca görevlendirme (33-a, ÖYP, 50-d)(E.80474 ile iptal edilmiştir) 23 Ocak 2018 tarih ve E.5638 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin eş durumu mazereti ile ilgili olarak 24 Kasım 2015 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 17 Nisan 2015 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 25 Şubat 2015 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 6552 sayılı Kanunla getirilen affa ilişkin 04 Aralık 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin mecburi hizmet yükümlüğünün bulunduğu ile ilgili 15 Ocak 2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35.Madde Uyarınca 35 ile görevli olanların sürekli görev yolluğunun kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından ödeneceği ie ilgili 13 Mayıs 2013 tarih ve 25096 sayılı yazı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilen araştırma görevlilerinin ilişik kesilmeleri işlemleri ile ilgili 25 Aralık 2012 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Ağustos 2008 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Temmuz 2003 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 02 Nisan 2003 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan mecburi hizmet devirlerine ilişkin 11 Ekim 2002 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında yapılan görevlendirmelere ilişkin 19 Nisan 2001 tarihliYükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı
2547 SAYILI KANUNUN 36 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 SAYILI KANUNUN 38 İNCİ MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 SAYILI KANUNUN 39 UNCU MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirme (ÖYP-50-d) konulu 28 Mayıs 2020 tarih ve E.31507 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 04 Temmuz 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirme (ÖYP-50-d) konulu 28 Şubat 2017 tarih ve 15345 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 39 uncu madde konulu 16 Haziran 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 25 Nisan 2016 tarihli yazısı
2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca verilecek desteklere ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 10 Haziran 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirme Talebi konulu 15 Mayıs 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilecek araştırma görevlileri konulu 14 Şubat 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Görevlilerinin uzun süreli yurtdışında görevlendirilemeyeceği konulu 05 Şubat 2014 tarih ve 7131 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma Destekleri konulu 31 Ocak 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Araştırma Destekleri konulu 25 Ocak 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevlendirmeler konulu 06 Eylül 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rektör Görevlendirmeleri konulu 20 Ocak 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 31 Ağustos 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Tezleri İle İlgili Araştırma İnceleme Usul ve Esaslarında Yapılan Düzenlemeler konulu 18 Ağustos 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi 18 Mayıs 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı
2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ve 40/b maddesi uyarınca yapılacak görevlendirmelere ilişkinYükseköğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ocak 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 07 Ekim 2008 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2547 sayılı Kanunun 33 üncü ve 39 uncu maddesi uyarınca yapılacak olan Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 15 Ekim 2007 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 02 Kasım 2006 tarihli yazısı
2547 SAYILI KANUNUN 40/B ve 40/D MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 SAYILI KANUNUN 41 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA GÖREVLENDİRMELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
UNVAN VE EŞDEĞERLİKLERLE İLGİLİ KARAR VE YAZILAR

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları yüksek lisans programının Mühendislik Yönetimi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programlarına eş değer olmadığı [Eşdeğer bölümler) 20/02/2020 tarih ve E.14241 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tekstil Tasarım lisans Tasarım yüksek lisans programında görülen öğrenimler [eş değer bölümler] hakkında 23/01/2020 tarih ve E.5681 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rekreasyon Yönetimi Bölümü mezunlarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfını kapsamında olduğu [eş değer bölümler] hakkında 23/01/2020 tarih ve E.5749 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Pazarlama Öğretmenliği Programının İşletme Bölümü ile eşdeğerliği hakkında 23/01/2020 tarih ve E.6022 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar Öğretmenliği ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Mezunlarının Teknik Bilim Lisansiyeri Sayılmadıkları [Eş Değer Bölümler] hakkında 19/12//2019 tarih ve E.95779 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Korozyon Alanında Tezli Yüksek Lisans Programının Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Eşdeğerliği hakkında 19/12//2019 tarih ve E.96110 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Beslenme ve Diyetetik lisans Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme tezli yüksek lisans eşdeğerliği hakkında 19/12/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmaları hakkında 17/12/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji bölümü mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılmaları [Eş Değer Bölümler] hakkında 17/12/2019 tarih ve E.95739 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Jeodezi ve Jeoinformasyn Mühendisliği yüksek lisans Eşdeğerliği hakkında 17/12/2019 tarih ve E.95973 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Makine Mühendisliği ve İleri Teknolojiler Eş Değerlik hakkında 18/11/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim ve Radyo TV Sinema Eş Değerlik hakkında 18/11/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fizyoterapi ve Spor Fizyolojisi Eş Değerlik hakkında 18/11/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Giyim Endüstrisi Öğretmenliği bölümü mezunlarının başvuru yapabilecek akademik kadro ilanları ile ilgili 22/08/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İlköğretim Tezli Yüksek Lisans programında Okul Öncesi alanında tez yazanlarına başvuru yapabileceği akademik kadro ilanları ile ilgili 14/06/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Resim, Heykel ve Seramik Bölümlerinin Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair 24/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tasarım alanında Doktora yapan adayların "Moda ve Tekstil Tasarım" alanında doktora yapıyor şartlı ilanlara başvuru yapabileceğine dair 24/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Seyahat İşletmeciliği Bölümünün Yiyecek İçecek İşletmeciliği programlarınının eşdeğerliğinin olmadığına dair 22/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya Bölümü mezunlarının diplomalarında "Kimyager" unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 22/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Fizikçisi olarak görev yapan Fizik ve Fizik Mühendisliği mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik Mühendisliği bölümü ile eşdeğer olmadığına dair 19/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarım Ekonomisi Bölümünün Ziraat Ekonomisi programına eşdeğerliğine dair 18/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans Programı ile Hemşirelik lisans Programının eşdeğerliği hk_(Eşdeğer Bölümler) 15/03/2019 tarih ve E.20581 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Yöneticiliği bölümü mezunlarının eşdeğerliklerine dair 23 Ocak 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ürdün Lisans Tamamlama 23 Ocak 2019 tarih ve E.5337 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinin eşdeğerliğine dair 22/02/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Heykel Bölümü ile Resim Bölümünün Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Su Bilimleri Mühendisliği ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümlerinin Eşdeğer olmadığına dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sinema ve Televizyon ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümlerinin eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Moda ve Tekstil Tasarımı Programının "Tekstil", "Tekstil Tasarımı", "Moda Tasarımı" "Tekstil ve Moda Tasarımı" bölümlerine eşdeğer olduğuna dair 22 Ocak 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sondaj Teknolojisi Ön Lisans Programının Teknisyen unvanı üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hakkında 17 Aralık 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Türkoloji Anabilim Dalının eşdeğerliği hakkında 14 Aralık 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu üst öğrenimi hakkında 24 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İşletmeYönetimi Tezli Yüksek Lisans programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Sanatları Tezli Yüksek Lisans programının Halkla İlişkiler ve Reklamcılık programının denkliği hakkında 12 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Nüfus ve Vatandaşlık Programından mezun olanların Meslek unvanı almaları ile ilgili 02 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde SHS değerlendirilmesi ile ilgili 27 Eylül 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Finans Matematiği programının eşdeğerliliği ile ilgili 16 Ağustos 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Aktüerya-İstatistik eşdeğerliliği ile ilgili 13 Ağustos 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İletişim Tasarımı bölümünün eş değerliği ile ilgili 10 Ağustos 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı eşdeğerliğine dair 11 Haziran 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dr. Öğr. Üyesi Kısaltması hakkında 11 Mart 2018 tarih ve E.23436 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İ.İ.B.F. Mezunlarının Başvurduğu Yerlere Başvuran Programlar Hk. (Eşdeğer Bölümler) hakkında 23 Ocak 2018 tarih ve E.5349 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İ.İ.B.F. Mezunlarının Başvurduğu Yerlere Başvuran Programlar hakkında 23 Ocak 2018 tarih ve E.5349 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Biyomühendislik Programı İle Genetik ve Biyomühendislik Programı Eşdeğerlik Hk. (Eşdeğer Bölümler) 18 Ocak 2018 tarih ve E.3403 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sosyal Bölümler Kapsamı Kh. (Eşdeğer Bölümler) 23 Kasım 2017 tarih ve 81689 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Marka İletişimi ile Medya ve İletişim Önlisans Programlarının Unvanı Hk 25 Ekim 2017 tarih ve 72476 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Unvanı Alan Lisans Programları Hk. 25 Ekim 2017 tarih ve 72783 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri konulu 25 Ekim 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İç Mimar ile Peyzaj Mimarlığı Programının Mimarlık Programı ile eşdeğerliği ve Mimar Kadrolarına Atanma Talepleri Hk. 24 Ekim 2017 tarih ve 71688 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Öğreniminde Yüksek Mühendis Unvanı Hk. 24 Ekim 2017 tarih ve 71161 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurt dışından alınan Tıp Doktorluğu diplomalarına uygulanan klinik pratik eğitimi hak. 17 Eylül 2017 tarih ve 60352 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İç Mimar Programı Mezunlarının Kadroları Kh (Eşdeğer Bölümler) 21 Temmuz 2017 tarih ve 49900 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümünün Turizm Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Eşdeğer Bölümler) 12 Temmuz 2017 tarih ve 47110 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Biyokimya Bölüm Mezunlarının Beşeri Tıbbi İmalathaneler Yönetmeliği Kapsamı hakkında 12 Temmuz 2017 tarih ve 47007 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yönetim Bilişim Sistemleri ile İşletme Bilgi Yönetimi Bölümlerinin Nitelik Kod Hk. (Eşdeğer Bölümler) 10 Temmuz 2017 tarih ve 46431 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İç Mimar Prgramı Mezunlarının Mimar Kadroları Hk. (Eşdeğer Bölümler) 10 Temmuz 2017 tarih ve 46433 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Teknik Öğrenim olduğuna dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü mezunlarının unvanlarına dair 20 Nisan 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Psikoloji Bölümü mezunlarının Sağlık Bilimi Lisansiyeri sayılmadıklarına dair kararın iptal edildiğine ilişkin 24 Şubat 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik Mühendisliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 03 Şubat 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinin eşdeğerliliği ile ilgili 04 Ocak 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yeni Açılan Ön Lisans programlarının unvanları ile ilgili 09 Aralık 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Geleneksel Türk Sanatları mezunları ile ilgili 26 Temmuz 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimya-Kimya Mühendisliği Bölümleri mezunlarının Laborant olarak çalıştırılmaları ile ilgili 16 Aralık 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hazır Giyim Öğretmenliği Teknik Öğretmenlik unvanı ile ilgili 03 Aralık 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Makine Mühendisliği ile Otomotiv Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğer olmadığına dair kararın iptal edildiğine dair 20 Ekim 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü mezunlarının teknik öğretmen olmadığına dair 19 Ekim 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Temizliği ve Denetim ön lisans programı ile ilgili 13 Nisan 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Orman Endüstri Mühendisliği ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümlerinin eşdeğerliği ile ilgili 02 Nisan 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Spor Yöneticiliği mezunlarının eşdeğerlik kararı ile ilgili 25 Mart 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mahalli İdareler Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yerel Yönetimler programına eşdeğer olduğuna 25 Mart 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik Mühendisliği ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü mezunlarına Proje ve Uygulama Denetçisi belgesi verilebileceğine dair 25 Mart 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıbbi Biyolojik Bilimleri mezunlarının Doktor unvanı kullanmalarının uygun görülmediğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Antrenörlük Bölümü mezunları ile ilgili 24 Şubat 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birleştirildiğine dair 24 Şubat 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eğitim Bilimleri-Eğitim Programları ve Öğretim eşdeğerliliği ile ilgili 19 Kasım 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çevre Sağlık Teknikeri konulu 19 Kasım 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tarımsal Biyoteknoloji konulu 17 Kasım 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mühendislik eşdeğerliliği ile ilgili 31 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mesleki Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitin Fakültesinin denk olmadığına dair 30 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Proje Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimi konulu 30 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinin eşdeğerliliği ile ilgili 05 Ağustos 2013 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Kadrolarına Başvuru konulu 26 Aralık 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Anaokul Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği programı mezunlarının eşdeğer olduğuna dair 16 Ekim 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Teknik Bilimi Lisansiyeri konulu 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları ile Uluslararası Ticaret Bölümü mezunlarının unvanları ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kimyager unvalı kadroya atamaya ilişkin 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının genel unvan eşdeğerlikleri ile ilgili 16 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2 inci Grup Fen adamı konulu 15 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Gazetecilik Bölümü mezunlarının Genel İdari Hizmetler sınıfında yer aldığına dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Maliye mezunlarının İktisatçı unvanı kullanabileceklerine dair 08 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hukuk, Bankacılık ve Finans, Girişimcilik, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Otel Yöneticiliği mezunlarının unvanları ile ilgili 07 Ağustos 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Teknikeri konulu 18 Mayıs 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sanatta Yeterlik mezunlarının Doktor unvanı kullanamayacaklarına dair 06/04/2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Odyometri mezunları ile ilgili 24 Ağustos 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün eşdeğerliği hakkında 10 Kasım 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Hemşire Atama konulu 16 Eylül 2008 tarihli yazısı

AKADEMİK KADROLARIN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
ASKERLİK TEHİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
ALES PUANININ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TYT sonrası ALES puan türleri ile ilgili 22 Mayıs 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Alanları konulu ALES muafiyet alanları ile ilgili 27 Kasım 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 25 Eylül 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçlarının Geçerlilik Süresi konulu 21 Haziran 2018 tarih ve E.48670 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçları konulu 11 Haziran 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 12 Eylül 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Muafiyeti konulu 21 Haziran 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Eylül 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 30 Temmuz 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 04 Aralık 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun ALES Puan Türleri ile ilgili 25 Kasım 2009 tarihli kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Geçerlilik Süresi konulu 26 Haziran 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 02 Aralık 2008 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının LES Puanlarının ALES'e Dönüştürülmesi konulu 13 Eylül 2007 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES konulu 07 Ağustos 2007 tarihli yazısı
İDARİ GÖREV ATAMALARI-GÖREVLENDİRMELERİ (Dekan, Müdür, Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı) İLE İLGİLİ YAZILAR
DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
EMEKLİLİK YAŞ HADDİ, SÖZLEŞMELİ ÇALIŞMA VE 60-B MADDESİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversitelerde ders saati ücreti karşılığı görev yapanlardan SGK dökümü istenmemesi konulu 23 Aralık 2019 tarih ve 11369-41631 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Araştırma görevlilerinin 1. derece kadroya atanamayacağı konulu 15 Nisan 2019 tarih ve E.28598 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Transkript Not Ortalaması konulu 27 Mart 2019 tarih ve E.22938 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 10 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Sonuçlarının Geçerlilik Süresi konulu 21 Haziran 2018 tarih ve E.48670 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora Sonrası Araştırmacı İstihdamı konulu 23 Kasım 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yasal Öğrenim Süresi konulu 23 Mart 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tezsiz Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mezuniyet Belgesi-Öğrenci Belgesikonulu 28 Kasım 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yüksek Lisans-Tecrübe konulu 05 Nisan 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadro İlanları konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 19 Ocak 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik konulu 03 Ağustos 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tecrübe konulu 08 Ocak 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kadro İlanları konulu 26 Kasım 2008 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Eşdeğerlik ve Parola konulu 05 Eylül 2008 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar (Yabancı Dil Okutmanları) konulu 09 Temmuz 2007 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Akademik Kadrolar konulu 05 Aralık 2006 tarihli yazısı
ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA ATAMALARLA İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Başvurular ÖYP konulu 08 Temmuz 2018 tarih ve E.52387 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Azami Lisansüstü Eğitim Süreleri konulu 16 Ekim 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP/Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri konulu 18 Haziran 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Mecburi Hizmet konulu 25 Mayıs 2017 tarih ve 2840-35872 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 674 sayılı KHK konulu 03 Mayıs 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP konulu 14 Mart 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP Kaynak konulu 10 Mart 2017 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 23 Kasım 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP-2547 sayılı Kanun Ek 30 Mad. konulu 29 Eylül 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Genelge konulu 09 Eylül 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Ağustos 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP-ALES konulu 16 Mayıs 2016 tarihli yazısu
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Usul ve Esaslar konulu 04 Mart 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Usul ve Esaslar konulu 01 Mart 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yurtiçi Yabancı Dil Eğitimi konulu 19 Şubat 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP-Usul Esaslar konulu 23 Ekim 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Alan Sınavı konulu 05 Ağustos 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP-Usul ve Esaslar konulu 16 Nisan 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Kaynak Miktarı (Düzenleme) konulu 10 Nisan 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP Usul ve Esaslar konulu 09 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP Yargı Kararları konulu 21 Temmuz 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri konulu 01 Temmuz 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mecburi Hizmet konulu 16 Mayıs 2014 tarihli yazısı
 Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınYürütme Kurulu Kararı konulu 24 Nisan 2013 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP-Danışman Atama konulu 18 Şubat 2013 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP konulu 12 Aralık 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Damga Vergisi konulu 10 Ocak 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP-TOEIC Sınavı hakkında konulu 09 Aralık 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 15 Kasım 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP Kaynak Aktarımı konulu 24 Ekim 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığınınÖYP Araştırma Görevlileri konulu 19 Ekim 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Karar konulu 05 Ağustos 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 20 Ekim 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP Araştırma Görevlileri konulu 27 Eylül 2010 tarihli yazısı
ÖNCELİKLİ ALAN ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
FAKÜLTE KURULLARI-FAKÜLTE YÖNETİM KURULLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
YABANCI DİL SINAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdanıma İlişkin Usul ve Esaslar konulu 17 Ocak 2020 tarih ve E.4217 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele Disiplin Hükümlerinin Nasıl Uygulanacağı konulu 18 Aralık 2019 tarih ve 8817 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Ögretim Elemanı Çalıştırılması konulu 11 Eylül 2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2016-16 konulu 21 Temmuz 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyrukluların 31. madde kapsamında ders veremeyeceği konulu 13 Mart 2017 tarih ve 2497 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma İzni Harcı-İkamet İzni Harcı konulu 20 Temmuz 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel-Pasaport konulu 04 Aralık 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Görevlendirme konulu 13 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları konulu 02 Ekim 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Kimlik Numarası konulu 24 Eylül 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı-Çalışma İzni konulu 10 Temmuz 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklulara İdari Görev Verilebileceği konulu 21 Şubat 2014 tarih ve 1072-10973 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Mart 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 04 Şubat 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yurtdışı Görevlendirmeler konulu 13 Ekim 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 07 Ağustos 2006 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklulara İdari Görev Verilemeyeceği konulu 19 Ekim 1999 tarih ve 9718-25564 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personel konulu 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yabancı Uyruklu Personele İdari Göreve Verilemeyeceğine dair 03 Ağustos 1999 tarihli yazısı
NORM KADRO İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Mühendislik Programları Asgari Ölçütleri konulu 23 Aralık 2019 tarih ve E.97104 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Yeterlilik İçin Dolu Kadro Aktarımı Yapılamayacağı konulu 14 Haziran 2019 tarih ve E.43010 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 14 Mart 2019 tarihli Boşalan Kadroların Rektörlüğe çekilmesi konulu yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Öğretim Görevlisi istihdamı konulu yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihliAsgari Kadro-Norm KadroUygulaması konulu yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2019 tarihli Yabancı Dilde Eğitim YapılanProgramlarda Asgari-Norm KadroUygulaması konulu yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Ölçütler (Diş Hekimliği Programlarında) konulu 25 Ocak 2019 tarih ve E.7163 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Ölçütler (Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlarda) konulu 24 Ocak 2019 tarih ve E.7150 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Ölçütler (Tıp Programlarında) konulu 24 Ocak 2019 tarih ve E.7157 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Ölçütler (Eczacılık Programlarında) konulu 24 Ocak 2019 tarih ve E.7161 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Ölçütler konulu 24 Ocak 2019 tarih ve E.7167 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Asgari Ölçütler (Mühendislik Programlarında) konulu 24 Ocak 2019 tarih ve E.7329 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13 Aralık 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği-Asgari Kadro Sayıları konulu yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29 Kasım 2018 tarihli Norm Kadroda Yetki Devri konulu yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07 Kasım 2018 tarihli Norm Kadro Yönetmeliği konulu yazısı
Yükseköğretim Kurul Başkanlığının Norm Kadro Uygulamaları ile ilgili sunumuna ulaşmak için Tıklayınız.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıp ve sağlık bilimlerine yönelik asgari ölçütler konulu 14 Mayıs 2015 tarihli yazısı
PROGRAM AÇILMASI-KAPATILMASI-İSİM DEĞİŞİKLİĞİ VE EĞİTİM ÖĞRETİMLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının İSCED Önlisans Program Adları konulu 02 Ocak 2020 tarih ve E.17 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bazı programlara merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesi konulu 11 Ekim 2019 tarih ve E.76066 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Doktora-Sanatta Yeterlik Lisansüstü program açılmasında asgari öğretim üyesi sayı konulu 11 Ekim 2019 tarih ve E.76089 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Lisansüstü Eğitim/Tez Düzeltme Süreci konulu 28 Mayıs 2019 tarihli yazısı
Asgari öğretim elemanı sayıları arasında yabancı uyruklu personelin hangi koşullarda dikkate alınacağına dair 05 Nisan 2019 tarihli yazı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tez Danışmanlığı konulu 19 Ocak 2018 tarih ve 66-5122 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Dışardan ders saati karşılığı yerine ortak zorunlu dersleri veren öğretim görevlilerinin görevlendirilmesi konulu 20 Şubat 2017 tarih ve 972 12978 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği İsim Değişikliği konulu 12 Ağustos 2016 tarih ve 50633 sayılı yazısı
Eczacılık programlarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri
Diş Hekimliği programlarınınYükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri
Mühendislik programlarınınYükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri
Sağlık alanındaki lisans programlarınınYükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri
Tıp alanındaki lisans programlarınınYükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari program açma ölçütleri
İNTİBAKA İLİŞKİN GÖRÜŞLER
DİSİPLİN İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
PASAPORT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ YAZILAR
UZMANLIK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları (DİŞ HEKİMLİĞİ) ile ilgili 06.03.2020 tarih ve E.18418 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Eğitimi Rotasyonları (TIP) ile ilgili 06.03.2020 tarih ve E.18417 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının DUS Program Protokolleri ile ilgili 24.02.2020 tarihli ve E.15484 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının TUS Program Protokolleri ile ilgili 24.02.2020 tarihli ve E.15482 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Program Listesi konulu 23 Ocak 2020 tarih ve E.5206 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yetkilendirilmiş Uzmanlık Eğitimi Program Listesi konulu 23 Ocak 2020 tarih ve E.5223 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Asgari Eğitim Standartlarında Yapılan Değişiklikler konulu 13 Ocak 2020 tarih ve E.3010 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Protokollü Programlar konulu 22 Kasım 2019 tarih ve E.88872 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yandal Uzmanlık Sınavı (YDUS) Program Protokolleri konulu 06 Ağustos 2019 tarih ve E.57975 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Bazı Uzmanlık Dallarının, Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatları konulu 05 Nisan 2019 tarih ve E.25758 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Eğitimi İle İlgili İş ve İşlemler konulu 13 Şubat 2019 tarih ve E.11731 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıpta Uzmanlık Eğitimi (Adli Tıp Eğitici Standartı) konulu 14 Ocak 2019 tarih ve E.3441 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yandal Uzmanlık Sınavı (YDUS) (Protokollü Uzmanlık Eğitimi Programları) konulu 14 Ocak 2019 tarih ve E.3446 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) (Çocuk Diş Hekimliği Rotasyonu) konulu 14 Ocak 2019 tarih ve E.3449 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Rotasyonlar ve Uzmanlık Eğitimi konulu 09 Aralık 2018 tarih ve E.94356 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Eğitimi Eğiticilerinin Kısmi Zamanlı Görevlendirilmeleri konulu 09 Aralık 2018 tarih ve E.94367 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uzmanlık Eğitimi Eğiticilerinin Kısmi Zamanlı Görevlendirilmeleri konulu 09 Aralık 2018 tarih ve E.94368 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Tıpta Uzmanlık Eğitimi ve Doktora Eğitimi konulu 09 Haziran 2017 tarih ve 464-39912 sayılı yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kardiyoloji Müfredat Değişiklik konulu 03 Mayıs 2017 tarih ve 30551 sayılı yazısı
DİĞER GÖRÜŞ VE YAZILAR
 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının Doçent unvanı alıp kadroya atanmayanların ders yükleri ve ders verebilecekleri (Ders yükü, uygulamalı birim, ek ders) konulu 17.02.2020 tarih ve 8548 sayılı yazısı
 Bazı Programların Puan Türünün Belirlenmesi konulu 27.06.2019 tarihli yazısı
 Araştırma Gorevlisi Azami Eğitim Süreleri konulu 26.06.2019 tarihli yazısı
 E-YDS sonucuna göre Yabancı Dil Tazminat odenebileceği konulu 26.06.2019 tarihli yazısı
 YÖK Doktora Burs Programı - Bedelli Askerlik Hakkında konulu 27.09.2018 tarih ve E.73853 sayılı yazısı
 Yurtdışı Görevlendirme Rektör İzni konulu 04.07.2018 tarih ve 51628-1025 sayılı yazısı
 Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge konulu 12.06.2018 tarih ve E.45871 sayılı yazısı
 Sendika Temsilcisinin Oy Hakkı konulu 14.08.2017 tarih ve 7207-65877 sayılı yazısı
 Akademik Personel Bilgisi konulu 24.07.2017 tarih ve 3687-49955 sayılı yazısı
 Arşiv Araştırması Talepleri konulu 21.03.2017 tarih ve 13249 sayılı yazısı
 Doçent unvan alıp kadroya atanmayanların ders yükü ve ekgostergesi konulu 29.08.2016 tarihli yazısı
 Ders Yükü 3 YÖK ün 05.06.2014 tarihli ve 3823-33609 sayılı yazısı
 Ders Yükü 2 YÖK'ün 07.05.2014 tarihli ve 314527732 sayılı yazısı
 Ders Yükü 1 YÖK'ün 15.07.2011 tarihli ve 4651 029848 sayılı yazısı
 Mecburi Hizmet konulu 21.01.2009 tarih ve 2009.3.180 sayılı yazısı