T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari Personel Şube Müdürlüğü / Personel

   
Adı:  Uğur
Soyadı:  ÜNAL
Ünvanı:  Şube Müdürü
Dahili:  35007/14005
E-Posta:  ugurunal@mersin.edu.tr        
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

İdari Personel Şube Müdürü

   
Adı:  Meltem
Soyadı:  ONGUR
Ünvanı:  Şef
Dahili:  35031/14022
E-Posta:  meltemongur@mersin.edu.tr        
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Atama, tayin terfi ve intibak işlemleri ile nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Personel Takip Otomasyonuna veri girişlerini yapmak.
 • YÖKSİS, KAYSİS, DPB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı (BUMKO) web servisleri veri girişleri yapmak.
 • Pasaport talebinde bulunanların iş ve işlemlerini yapmak.
 • Görev yeri değişikliği yazılarını yazmak.
 • Kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları yapmak.
 • Sözleşmeli Personel iş ve işlemlerini yapmak.
 • Ders görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
   
Adı:  Teslime
Soyadı:  ÇINAR
Ünvanı:  Şef V.
Dahili:  14022/35030
E-Posta:  teslimeuysal@mersin.edu.tr        
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Atama, tayin terfi ve intibak işlemleri ile nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Personel Takip Otomasyonuna veri girişlerini yapmak.
 • YÖKSİS, KAYSİS, DPB ve Hazine ve Maliye Bakanlığı (BUMKO) web servisleri veri girişleri yapmak.
 • Pasaport talebinde bulunanların iş ve işlemlerini yapmak.
 • Görev yeri değişikliği yazılarını yazmak.
 • Kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları yapmak.
 • Sözleşmeli Personel iş ve işlemlerini yapmak.
 • Ders görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak.
   
Adı:  Ali
Soyadı:  PEŞKİR
Ünvanı:  Bilgisayar İşletmeni
Dahili:  35032
E-Posta:  alipeskir@mersin.edu.tr        
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Atama, tayin terfi ve intibak işlemleri ile nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Personel Takip Otomasyonuna veri girişlerini yapmak.
 • YÖKSİS web servisleri veri girişleri yapmak.
 • Pasaport talebinde bulunanların iş ve işlemlerini yapmak.
 • Görev yeri değişikliği yazılarını yazmak.
 • Kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları yapmak.
 • Sözleşmeli Personel iş ve işlemlerini yapmak.
 • Ders görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak
   
Adı:  Kamil
Soyadı:  UZ
Ünvanı:  Bilgisayar İşletmeni
Dahili:  35026/14023
E-Posta:  kamiluz@mersin.edu.tr        
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Atama, tayin terfi ve intibak işlemleri ile nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Personel Takip Otomasyonuna veri girişlerini yapmak.
 • YÖKSİS web servisleri veri girişleri yapmak.
 • Pasaport talebinde bulunanların iş ve işlemlerini yapmak.
 • Görev yeri değişikliği yazılarını yazmak.
 • Kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları yapmak.
 • Sözleşmeli Personel iş ve işlemlerini yapmak.
 • Ders görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak
   
Adı:  Elen
Soyadı:  ÇETİN
Ünvanı:  Sağlık Teknikeri
Dahili:  35029
E-Posta:          
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Atama, tayin terfi ve intibak işlemleri ile nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Personel Takip Otomasyonuna veri girişlerini yapmak.
 • YÖKSİS web servisleri veri girişleri yapmak.
 • Pasaport talebinde bulunanların iş ve işlemlerini yapmak.
 • Görev yeri değişikliği yazılarını yazmak.
 • Kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları yapmak.
 • Sözleşmeli Personel iş ve işlemlerini yapmak.
 • Ders görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak
   
Adı:  Havva
Soyadı:  TIĞ
Ünvanı:  Sağlık Teknikeri
Dahili:  
E-Posta:          
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Atama, tayin terfi ve intibak işlemleri ile nakil ve emeklilik işlemlerini yapmak.
 • Personel Takip Otomasyonuna veri girişlerini yapmak.
 • YÖKSİS web servisleri veri girişleri yapmak.
 • Pasaport talebinde bulunanların iş ve işlemlerini yapmak.
 • Görev yeri değişikliği yazılarını yazmak.
 • Kurumiçi ve kurumdışı yazışmaları yapmak.
 • Sözleşmeli Personel iş ve işlemlerini yapmak.
 • Ders görevlendirme iş ve işlemlerini yapmak
   
Adı:  Uğur
Soyadı:  YAĞDIRAN
Ünvanı:  Mühendis
Dahili:  35055
E-Posta:  yagdiran@mersin.edu.tr        
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

 • Personel Bilgi Sistemi 
 • Personel Daire Başkanlığı Web Sayfası