T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Doktor Öğretim Üyesi

2024 ÖLÇÜTLERİ

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALAR
1- Başvuru Formu için Tıklayınız.
2- Özgeçmiş ve Eserler Listesi(EK-2) için Tıklayınız.
3- Ön Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname için Tıklayınız(EK-3)
4- Genel Puanlama Tablosu(EK-4) için Tıklayınız.
5- Lisans Diploması, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık Belgesi veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen Belge (Onaylı)
6- Yabancı Dil Belgesi
(Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin Temel İlkeler başlığı altında bulunan madde 1.3.8'deki dil puanı şartını sağlamış olmak.)
7- Özgeçmiş ve Eserler listesinde yer alan eserlere ait belge ve bilgiler.
8- Başvuru dosyasındaki tüm belgelerin Dijital ortamda kaydedilerek 4 adet Flash Bellek [ayrıca ilan başvuru formunda belirtilen başvuru evrakları (yayınlar hariç) fiziksel] ile getirilmesi gerekmektedir.

2021 ÖLÇÜTLERİ

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALAR
1- Başvuru Formu için Tıklayınız.
2- Özgeçmiş ve Eserler Listesi(EK-2) için Tıklayınız.
3- Ön Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname için Tıklayınız(EK-3)
4- Genel Puanlama Tablosu(EK-4) için Tıklayınız.
5- Lisans Diploması, Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık Belgesi veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen Belge (Onaylı)
6- Yabancı Dil Belgesi
(Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri'nin Temel İlkeler başlığı altında bulunan madde 1.3.7'deki dil puanı şartını sağlamış olmak.)
7- Özgeçmiş ve Eserler listesinde yer alan eserlere ait belge ve bilgiler.
8- Başvuru dosyasındaki tüm belgelerin Dijital ortamda kaydedilerek 4 adet Flash Bellek [ayrıca ilan başvuru formunda belirtilen başvuru evrakları (yayınlar hariç) fiziksel] ile getirilmesi gerekmektedir.

İZLENECEK YOL

Doktor Öğretim Üyesi Atamada İzlenecek Yol için Tıklayınız.

DAYANAKLAR+YÖK YAZILARI
İlan Başvurularının Kayıt İşlemleri için Tıklayınız.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
* Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi
* Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı
Yabancı Dille Eğitim Veren Programlar Listesi