T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
Sıkça Sorulan Sorular

Emekliye ayrılmak istiyorum. Ne yapmam gerekir?

Emeklilik İçin Gerekli Evraklar:

  • Emeklilik talep dilekçesi (KYK’dan alınacak, Açık adres ve iletişim bilgileri yazılacak)
  • Banka Tercih Dilekçesi (Banka ve Şube adı açıkça belirtilecek)
  • Borçlanma Evrakları (Varsa)
  • 1 adet Fotoğraf

Yukarıdaki belgelerle birlikte çalışmakta olduğunuz birime emekli olmayı düşündüğünüz tarihten en az 15 gün önce başvurmanız gerekmektedir.

Hususi (Yeşil) Pasaport almak istiyorum ne yapmalıyım?

Kadro dereceniz 1, 2, 3 ise T.C. Kimlik Numaranız ile birlikte (eş ve çocuklar için de almak istiyorsanız onların da T.C. Kimlik Numaraları) Personel Daire Başkanlığına şahsen gelmeniz gerekmektedir.

Hizmet (Gri) Pasaport almak istiyorum ne yapmalıyım?

Kadro dereceniz 4, 5, 6, 7 ise görevlendirme evrakınız ve T.C. Kimlik Numaranız ile birlikte (eş ve çocuklar için de almak istiyorsanız onların da T.C. Kimlik Numaraları) Personel Daire Başkanlığına şahsen gelmeniz gerekmektedir.

Askere gideceğim ne yapmalıyım?

Askere sevk çağrı pusulasını aldığınızda bir dilekçe ile görev yaptığınız birime başvurmanız gerekmektedir.

Askerliğimi bitirdim ne yapmalıyım?

Terhis belgesi yada terhis mahiyetinde alınmış olan izin kağıdı ile birlikte görev yaptığınız birime giderek göreve başlama isteğinizi bildiren dilekçe ile (burada dikkat edeceğiniz nokta terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlamanız gerekmekte olduğu ve en erken de terhis tarihinden sonraki ilk iş günü işe başlayabileceğinizdir.) başvurmanız gerekmektedir.

Boşandım ne yapmam gerekiyor?

Mahkeme kararını ekleyeceğiz bir dilekçe ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi ile düzenlediğiniz Aile Yardımı Bildirimi Formu ve Aile Durumu Bildirimi Formu ile görev yaptığınız birime başvurmanız gerekmektedir.

Çocuğum oldu doğum yardımı ve sağlık yardımı için ne yapmam gerekiyor?

Çocuğunuzun doğum raporu ve  nüfus cüzdanının fotokopisini eklediğiniz dilekçeniz ile birlikte düzenlediğiniz Aile Yardımı Bildirimi Formu ve Aile Durumu Bildirimi Formunu ekleyerek görev yaptığınız birim yetkilisine başvurmanız gerekmektedir.

Doğum sonrası ücretsiz izin nedir? Ne zaman başlar ve biter?

1- Doğum yapan memura isteği üzerine oniki aya kadar verilen aylıksız izin hakkı yirmidört aya çıkarılmış ve eşi doğum yapan memura da isteği üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin hakkı tanınmıştır.

2- Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. [Devlet Personel Başkanlığından Kamu Personeli Genel Tebliği]

Doğum öncesi ve Doğum sonrası mazeret iznimi nasıl kullanabilirim?

13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 maddesi ile değişik 104'üncü maddesinde; "A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir." hükmü yer almaktadır.

Evlendim ne yapmam lazım?

Evlilik cüzdanınızın ilk üç sayfası ile sizin ve eşinizin nüfus cüzdanı fotokopisini eklediğiniz dilekçenize Aile Bildirimi Formunu ve eşiniz çalışmıyor ise de Aile Yardımı Bildirimi Formunu doldurup ekleyerek görev yaptığınız birime başvurmanız gerekmektedir.

Eşim sağlık yardımından faydalanabilir mi?

Eğer eşinizin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa (Emekli Sandığı, Sigortalı veya Bağ-Kurlu değilse) bir dilekçe ile birlikte doldurduğunuz Aile Yardımı Bildirimi Formu ve Aile Durumu Bildirimi Formunu ve eşinize ait nüfus Cüzdanı fotokopisini ekleyerek Görev yaptığınız birime başvurmanız halinde faydalanabilir.

Eşi doğum yapan memura kaç gün izin verilir?

Eşi doğum yapan memura isteği üzerine 10 gün babalık izni (doğum olayının belgelenmesi koşulu ile) verilir.

Kadro Ünvanım, görev yerim (veya diğer bilgiler) değiştiğinden kimlik kartımı nasıl değiştirebilirim?

Kadro değişikliği işlemleriniz Personel Bilgi Sistemine İşlendikten sonra KGS birimine gitmeniz gerekmektedir.

Süt iznimi nasıl kullanabilirim?

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan bulunmamaktadır. [Devlet Personel Başkanlığından Kamu Personeli Genel Tebliği]

Ölüm izni süresi kaç gündür?

Ölüm izni 7 gündür. Memurun eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşinin ölümü halinde,  ayrıca eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü hallerinde memura 7 gün izin verilir.

Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. md. görevlendirilmesi vb.) görev yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğiniz dilekçenizi veriniz.