T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Misyonumuz, Vizyonumuz ve Temel Değerlerimiz

 

MİSYONUMUZ
Üniversitemizde çalışan tüm personelin; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik ve Yönergelerin kendilerine tanıdığı hak ve yükümlülükleri eksiksiz olarak uygulanmasını temin etmek, çalışanlardan en yüksek verimi almak ve üniversitenin insan faktöründen en iyi ve etkili bir şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır.

VİZYONUMUZ

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmaların, öncelikle üniversitemizdeki çalışan tüm personele kaliteli ve nitelikli hizmet vermeyi, verdiği bu hizmetlerle de diğer üniversitelere örnek bir başkanlık olmayı hedeflemektedir.

BAŞKANLIĞIMIZIN ÖRGÜT KÜLTÜRÜYLE OLUŞTURMUŞ OLDUĞU TEMEL DEĞERLER

Şeffaflık:
Faaliyetlerimiz, üniversitemiz ve diğer paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilecek. Her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.

Dürüstlük:
Hizmetin yürütülmesi doğrultusunda, her zaman dürüst davranmak, söylediğini yapmak veya yaptığını söylemek.

Adaletli Olma:
Başkanlığımız, kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı gösterir.

Çalışanların arasındaki İşbirliği, dayanışma ve paylaşma:
Başkanlığımız çalışanları, işbirliği, dayanışma, paylaşma ve uyum içerisinde iş ve işlemlerini yürütür.Başkanlığımızın yerleşmiş bir örgüt kültürü vardır.

Gelişime ve değişime açık olmak:
Personelimiz yenilikçi ve değişime açıktır. Görüş ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilirler.

Katılımcılık:
Bireysel özellik ve yeteneklerini yönetim sürecine katarak pozitif enerji ve dinamizm sağlayabilirler.

Sürekli Öğrenme:
Deneyim ve hatalardan ders almak, konusunda kişisel gayret göstererek sürekli gelişmek ve iyileşmek, kendi zayıf yönlerini kabullenmek ve bu alanlarda iyileşmek için kendini teşvik etmek.

Ekip Ruhu:
İnsanlara, olaylara hayata olumlu bir bakış açısıyla bakmak. Sorunları fırsatlara dönüştürmek. Kriz dönemleri de dahil olmak üzere, konuları bütün yönleriyle yapıcı ve öğrenmeye yönelik bir biçimde değerlendirmek.