T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Norm Kadro

NORM KADRO PLANLAMASI

 1. Norm Kadro Yönetmeliği
 2. Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020)
 3. Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.11.2019)
 4. Yök Sunumu
 5. 2020 Yılı Norm Planlaması
 6. 2019 Yılı Norm Planlaması
 7. Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 05.12.2019 tarihli ve 21-2019-174 sayılı Senato Kararı
 8. Bazı Birimlerin Norm Kadrolarının Belirlenmesine İlişkin 09.07.2019 tarihli ve 15-2019-108 sayılı Senato Kararı
 9. Bazı Birimlerin Norm Kadrolarının Güncellenmesine İlişkin 03.05.2019 tarihli ve 10-2019-72 sayılı Senato Kararı
 10. Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 12.12.2018 tarihli ve 16-2018-185 sayılı Senato Kararı

NORM KADRO PLANLAMASINDA BİRİMLER TARAFINDAN İZLENECEK YOL

 1. Norm Kadro Planlamasında Birimler Tarafından İzlenecek Yol

DAYANAKLAR

 1. Asgari Öğretim Elemanı Arasında Yabancı Uyruklu
 2. Asgari Ölçütler - Diş Hekimliği Programlarında
 3. Asgari Ölçütler - Eczacılık Programlarında
 4. Asgari Ölçütler - Mühendislik Programlarında
 5. Asgari Ölçütler - Mühendislik Programlarında (Harita ve Geomatik Mühendisliği)
 6. Asgari Ölçütler - Sağlık, Sağlıklar İlgili veya İlişkili Programlarda
 7. Asgari Ölçütler - Tıp Programlarında
 8. Asgari Ölçütler- İlahiyat Programlarında
 9. Asgari Ölçütler - Hukuk Programlarında
 10. Önlisans Programları Öğrenci Alımı
 11. Servis Dersi Veren Birimler ile Enstitü Disiplinlerarası Anabilim Dallarının in Asgari Kadro Sayısı Belirlenmesi
 12. Öğrenci Alma Durumuna Göre Norm Kadro Uygulaması
 13. Kadro Aktarma İzni Yetki Devri 2020