T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Norm Kadro

NORM KADRO PLANLAMASI

 1. Norm Kadro Yönetmeliği(GÜNCEL)
 2. Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03.03.2022)
 3. Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.04.2020)
 4. Norm Kadro Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.11.2019)
 5. Yök Sunumu
 6. 2022 Yılı Norm Planlaması ve İlan Edilmesi Planlanan Kadrolar
 7. 2021 Yılı Norm Planlaması ve İlan Edilmesi Planlanan Kadrolar
 8. 2020 Yılı Norm Planlaması
 9. 2019 Yılı Norm Planlaması
 10. Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 01.12.2021 tarihli ve 19-2021-195 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
 11. Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 04.12.2020 tarihli ve 25-2020-245 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
 12. Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 05.12.2019 tarihli ve 21-2019-174 sayılı Senato Kararı
 13. Bazı Birimlerin Norm Kadrolarının Belirlenmesine İlişkin 09.07.2019 tarihli ve 15-2019-108 sayılı Senato Kararı
 14. Bazı Birimlerin Norm Kadrolarının Güncellenmesine İlişkin 03.05.2019 tarihli ve 10-2019-72 sayılı Senato Kararı
 15. Norm Kadroların Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin 12.12.2018 tarihli ve 16-2018-185 sayılı Senato Kararı

NORM KADRO PLANLAMASINDA BİRİMLER TARAFINDAN İZLENECEK YOL

 1. Norm Kadro Planlamasında Birimler Tarafından İzlenecek Yol

DAYANAKLAR

 1. Asgari Öğretim Elemanı Arasında Yabancı Uyruklu
 2. Asgari Ölçütler - Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Mühendislik, Sağlık, Sağlıkla İlgili veya İlişkili Programlar
 3. Asgari Ölçütler- İlahiyat Programlarında
 4. Asgari Ölçütler - Hukuk Programlarında
 5. Önlisans Programları Öğrenci Alımı
 6. Servis Dersi Veren Birimler ile Enstitü Disiplinlerarası Anabilim Dallarının in Asgari Kadro Sayısı Belirlenmesi
 7. Öğrenci Alma Durumuna Göre Norm Kadro Uygulaması
 8. Kadro Aktarma İzni Yetki Devri 2022
 9. Öğretim Görevlisi İstihdam Edilebilecek Lisans Düzeyinde Eğitim Yapılan Birimler