T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Araştırma Görevlisi

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALAR
Başvuru Formu için Tıklayınız.
- Özgeçmiş ve Eserler Listesi için Tıklayınız.
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- 2 adet Fotograf
- Lisans Transkripti (Aslı veya Onaylı Örneği)
- Diploma Fotokopisi (Lisans, Y.Lisans, Doktora)
- ALES Belgesi
- YDS-YÖKDİL Sonuç Belgesi
- Öğrenci Belgesi
- Hizmet Belgesi (Çalışılan kurum/kurumlardan ve SSK, BAĞKUR veya Emekli Sandığı Hizmet Belgesi) (Alanında tecrübe şartı arananlar için)
- 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 7. fıkrası uyarınca "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şartını sağladığına ilişkin Sağlık Raporu (Yalnızca Açıktan Atamalarda İsteniyor)

İZLENECEK YOL
Araştırma Görevlisi Alımında İzlenecek Yol için Tıklayınız.

PERFORMANSA DAYALI GÖREV SÜRESİ UZATMADA KULLANILACAK EVRAKLAR
- Araştırma Görevlilerinin Performansa Dayalı Görev Süresi Uzatma İşlemlerine İlişkin Kriterler
- Özgeçmiş ve Eserler Listesi için Tıklayınız.
- Genel Puanlama Tablosu için Tıklayınız.

DAYANAKLAR+YÖK YAZILARI
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İlan Başvurularının kayıt işlemleri için Tıklayınız.
Tezsiz Yüksek Lisansın Tecrübeden Sayılıp Sayılmayacağı için Tıklayınız.
Merkezi Sınavdan (ALES) Muaf Tutulacak Meslek Yüksekokulu Programları için Tıklayınız.
Mezuniyet Belgeleri/Öğrenci Belgeleri için Tıklayınız.
IELTS Eşdeğerliğinin kalkması için Tıklayınız.
Yabancı Dille Eğitim Veren Programlar Listesi
Transkript Not Ortalamasında YÖK'ün Çevirisinin Kullanılması için Tıklayınız.
4'lük Sistemin 100'lük Sisteme Eşdeğerliliği için Tıklayınız.
5'lik Sistemin 100'lük Sisteme Eşdeğerliliği
* Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi
* Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı
* ALES Puan Türleri