T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Öğretim Üyesi (İlk Defa)

İZLENECEK YOL

İlk Defa Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Alımında İzlenecek Yol

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Türkçe Özgeçmiş
 3. Genel Puanlama Tablosu
 4. Ön Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname
 5. Diploma Fotokopileri
 6. Diploma Çevirileri
 7. Pasaport Fotokopisi
 8. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu
 9. Vize Talep Formu
 10. YÖK Kimlik Bilgi Formu
 11. Açık Kimlik Formu
 12. İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
 13. 2 Adet Fotoğraf
 14. Varsa İkamet İzin Belgesi
 15. Varsa Çalışma İzin Kartı Fotokopisi
 16. Varsa Yabancı Dil Belgesi
 17. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul Ve Esaslar’da belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren belge
 18. Yayın Dosyası

DAYANAKLAR + YÖK YAZILARI

 1. 17.01.2020 E.4217 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdanıma İlişkin Usul ve Esaslar
 2. 02.10.2014   58922 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
 3. 04.02.2010   1237-4327 Yabancı Uyruklu Personel
 4. 13.10.2009   9268-32906 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları