T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Öğretim Elemanı (İlk Defa)

İZLENECEK YOL

İlk Defa Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alımında İzlenecek Yol

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR

 1. Dilekçe
 2. Türkçe Özgeçmiş
 3. Diploma Fotokopileri
 4. Diploma Çevirileri
 5. Pasaport Fotokopisi
 6. Vize Talep Formu
 7. Açık Kimlik Formu
 8. İlk Defa Çalıştırılacak Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarına İlişkin Bilgileri Gösterir Tablo
 9. 2 Adet Fotoğraf
 10. Varsa İkamet İzin Belgesi
 11. Varsa Çalışma İzin Kartı Fotokopisi
 12. Varsa Yabancı Dil Belgesi
 13. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul Ve Esaslar’da belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren belge
 14. Ek-1 Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

DAYANAKLAR + YÖK YAZILARI

 1. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdanıma İlişkin Usul ve Esaslar (GÜNCEL)
 2. 29.11.2021 E.88803 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 3. 24.02.2021 E.13103 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 4. 04.08.2020 E.47959 Genelge (Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Teklifi)
 5. 02.10.2014   58922 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
 6. 04.02.2010   1237-4327 Yabancı Uyruklu Personel
 7. 13.10.2009   9268-32906 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
 8. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
 9. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar