T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Doçent (2018)

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALAR
1- Başvuru Formu için Tıklayınız.
2- MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi
3- Özgeçmiş ve Eserler Listesi(EK-2) için Tıklayınız.
4- Asgari Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname için Tıklayınız.
(Yukarıdaki linkten indirebileceğiniz Beyanname klasörü altında Temel Alana göre ilgili beyanname doldurulacaktır.)
5- Genel Puanlama Tablosu (EK-4)
6- Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen Doçentlik Belgesi ve varsa doçentlik sözlü sınavından başarılı olduğuna dair belge (Onaylı)
7- Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlikten sonra ilgili bilim alanında en az 4 yıl çalıştığını belirtir belge (Onaylı)
8- Özgeçmiş ve Eserler listesinde yer alan eserlere ait belge ve bilgiler.
9- Başvuru dosyasındaki tüm belgelerin Dijital ortamda kaydedilerek 4 adet Flash Bellek [ayrıca ilan başvuru formunda belirtilen başvuru evrakları (yayınlar hariç) fiziksel] ile getirilmesi gerekmektedir.
10- Yabancı Dil Belgesi
(En az 65 puan - Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Programları için 60 puan– İlana çıkılan anabilim dalının eğitim dili %100 ingilizce ise 80 puan)
11- Başvuru Dosyası Ayraç Örneği

* Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi
* Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı
Yabancı Dille Eğitim Veren Programlar Listesi