T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Profesör (2018)

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALAR
1- Başvuru Formu için Tıklayınız.
2- MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi
3- Özgeçmiş ve Eserler Listesi(EK-2) için Tıklayınız.
4- Asgari Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname için Tıklayınız.
(Yukarıdaki linkten indirebileceğiniz Beyanname klasörü altında Temel Alana göre ilgili beyanname doldurulacaktır.)
5- Genel Puanlama Tablosu(EK-5) için Tıklayınız.
6- Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen Doçentlik Belgesi ve varsa doçentlik sözlü sınavından başarılı olduğuna dair belge (Onaylı) 
7- Yükseköğretim Kurumlarında  en az 3 yıl fiilen Doçent Unvanıyla çalıştığını belirtir belge (Onaylı) 
8- Özgeçmiş ve Eserler listesinde yer alan eserlere ait belge ve bilgiler.
9- Başvuru dosyasındaki tüm belgelerin Dijital ortamda kaydedilerek 6 adet Flash Bellek [ayrıca ilan başvuru formunda belirtilen başvuru evrakları (yayınlar hariç) fiziksel) ile getirilmesi gerekmektedir.
10- Başlıca esere ilişkin yazı için Tıklayınız.
(2547 sayılı Kanunun 26/a maddesi uyarınca Doçent unvanı alınan tarihten sonraki bir yayın olması gerekmektedir).
11- Yabancı Dil Belgesi
(En az 65 puan – Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Programları için 60 puan - İlana çıkılan anabilim dalının eğitim dili %100 ingilizce ise 80 puan)
12- Başvuru Dosyası Ayraç Örneği için Tıklayınız.

* Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi
* Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı
Yabancı Dille Eğitim Veren Programlar Listesi