T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Akademik Personel Şube Müdürlüğü / Doçent

BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR VE AÇIKLAMALAR
1-Başvuru Formu için Tıklayınız.
2-Özgeçmiş ve Eserler Listesi(EK-2) için Tıklayınız.
3-Türkçe Özgeçmiş (http://apbs.mersin.edu.tr/auth/login)
4-Asgari Koşulların Sağlandığına Dair Beyanname için Tıklayınız.
(Yukarıdaki linkten indirebileceğiniz Beyanname klasörü altında Temel Alana göre ilgili beyanname doldurulacaktır.)
5-Genel Puanlama Tablosu (EK-4)
6-Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen veya Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği kabul edilen Doçentlik Belgesi ve varsa doçentlik sözlü sınavından başarılı olduğuna dair belge (Onaylı)
7-Doktora, tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlikten sonra ilgili bilim alanında en az 4 yıl çalıştığını belirtir belge (Onaylı)
8- Özgeçmiş ve Eserler listesinde yer alan eserlere ait belge ve bilgiler.
9-Başvuru dosyasındaki tüm belgelerin (başvuru formu hariç) Dijital ortamda kaydedilerek 4 adet Flash Bellek (biri fiziksel dosyaya eklenmek, diğer 3 ü jüriye gönderilmek üzere) ile getirilmesi gerekmektedir.
10-Yabancı Dil Belgesi
(En az 65 puan - Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Programları için 60 puan– İlana çıkılan anabilim dalının eğitim dili %100 ingilizce ise 80 puan)
11-Başvuru Dosyası Ayraç Örneği

%100 Yabancı Dille Eğitim Veren Program için Tıklayınız.