T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

İdari Personel Şube Müdürlüğü / Yök Yazıları

İDARİ KONULAR VE GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YAZILAR
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında baraj notu uygulamasına dair 12/04/2019 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Atama İşlemleri konulu 12 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Elektronik İmza konulu 11 Ekim 2018 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Görevde Yükselme konulu 26 Ocak 2016 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Danıştay İdari Dava Dairelerinin Kararı konulu 18 Mayıs 2015 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükselme Sınavları konulu 28 Mayıs 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesindeki Değişiklik konulu 07 Mayıs 2014 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atama ile ilgili 07 Eylül 2012 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Açıktan Atama konulu 28 Nisan 2011 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Geçici Personel konulu 02 Mart 2010 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Unvan Değişikliği konulu 13 Temmuz 2009 tarihli yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2003-2 Genelge Eki Formunun Yeniden Düzenlenmesi konulu 13 Mart 2009 tarihli yazısı