T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI MÜLAKAT SONUÇLARI
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI MÜLAKAT SONUÇLARI

                        MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN

11/06/2020 TARİHLİ VE 31152 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA İLİŞKİN MÜLAKAT SINAVI SONUÇLARI 

            Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanı çıkılmış ve İŞ-KUR tarafından 16-19/06/2020 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 30/06/2020 tarihinde Üniversitemiz Uğur ORAL (A) Konferans Salonunda noter huzurunda Asil ve Yedek aday kurası çekilmiştir.

Sürekli İşçi Alımı ilanına başvuru yapan ve akabinde Mülakata Sınavına girmeyi hak kazanan adaylar için 08-09/07/2020 tarihleri arasında yapılan Mülakat Sınavına ilişkin sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Temizlik Görevlisi Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız..

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız..

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı(Engelli) Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız..

İsimleri karşısında "Atamaya Hak Kazandı" yazan adayların aşağıda yer alan evrakları 13/07/2020 mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Mülakat sonucunda atamaya hak kazanan adayların teslim etmesi gereken belgeler

  1. Dilekçe ( Dilekçe İçin Tıklayınız)
  2. Sağlık Kurulu Raporu (Tüm ilan pozisyonları için Tek Hekim Raporu Geçerlidir)
  3. Engelli pozisyonundan atamaya hak kazananlar, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için son 6 (altı) ay çerisinde alınmış ve çalışamayacağı alanların belirtildiği sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) durumlarını belgelendirmeleri (raporun aslı veya İl Sağlık Müdürlüğünce aslı görülüp onaylanmış sureti, noter tasdikli sureti veya alındığı hastaneden başhekimlik onaylı sureti) gerekmektedir.
  4. Askerlik Durum Belgesi ( E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.

Belirtilen süre içinde evraklarını teslim etmeyen adaylar yerine sırasıyla 14/07/2020 mesai bitimine (17:00) kadar   yedek adaylar çağrılacaktır.

Not-1: Söz konusu sınav sonucunda oluşan puanlar, toplam 3 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/3) alınarak elde edilmiştir. Puanı aynı olan kişilerden doğum tarihi geç olandan (yaşça daha küçük olan)  başlayarak sıralama yapılmıştır.

Not-2: İtiraz Süresi 13/07/2020 mesai bitimine (17:00) kadardır.

Bu duyuru resmi tebligat niteliğindedir. İlgililere ayrıca tebliğ edilmeyecektir.
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr