T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

02.03.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.YEDEKTEN ATANMAYA HAK KAZANANLAR
02.03.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.YEDEKTEN ATANMAYA HAK KAZANANLAR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN 02.03.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUCU (YEDEKTEN ATAMAYA HAK KAZANLAR)

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel için 02.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin evraklarını belirtilen süre içinde teslim etmeyen, haklarından feragat eden veya şartları sağlamayan  adayların yerine yedekten atamaya hak kazanan adaylara ilişkin liste ekte yer almaktadır. 

 

Yedekten Atanmaya Hak Kazanan Adaylar İçin Tıklayınız.

 

Yedekten çağrılarak “Yedekten Atanmaya Hak Kazandı” yazan adayların 09.06.2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen evrakları Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.  

Yedekten atamaya hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan adayların yerine puan sıralamasına göre sırasıyla yedek adaylardan alınacak olup, web sayfamızdan ilan edilecektir.

 

Belgelerini teslim eden adayların arşiv araştırması sonucunda yerleştirme işlemleri yapılacak ve kendilerine sözleşme imzalattırılmak üzere tebligat yapılacaktır.

Göreve başlatılacak sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca işlem tesis edilecek olup, sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

 

Asil Olarak Atanmaya Hak Kazananların Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

  1. 2 adet vesikalık fotoğraf
  2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
  3. Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)
  4. Adli sicil belgesi (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir. )
  5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı, doğrulama kodunu içerecek şekilde E-Devlet çıktısı, noterden onaylı sureti veya Kurumumuzca aslı görülerek onaylanmış sureti)
  6. Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Kurulu Raporunda yerleşmeye hak kazanılan pozisyonla ilgili temizlik, bakım-onarım, koruma ve güvenlik, şoför gibi görevleri yapmasına engel rahatsızlığı bulunmadığı belirtilecektir)
  7. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik hizmetini yerine getirenler için sevk ve terhis tarihi gösterir belge)
  8. Mal Bildirim Formu (Başvuru esnasında verilecektir)
  9. Sigortalı Hizmet Dökümü (E-Devlet Üzerinden alınacak karekodlu belge kabul edilecektir.)

 

İletişim Telefonları:

(0324) 361 00 01 (Dahili: 35026-35030-35031-35032)

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr