T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

02.03.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUCU
02.03.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUCU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN 02.03.2023 TARİHLİ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA BAŞVURAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SONUCU

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitemizin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerde istihdam edilmek üzere alınacak sözleşmeli personel için 02.03.2023 tarihinde Üniversitemizce yapılan ilana başvuran adayların seçiminde “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru koşullarını taşıyanlardan Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı sıralaması (en yüksekten en düşüğe doğru) esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil olarak hak kazananların isimleri ile ilan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar yedek isim listeleri belirlenmiştir.

 

Sözleşmeli pozisyonlara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların 24/03/2023 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri hazırlayarak; Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan belirlenen süre içinde belgelerini teslim etmek üzere başvuru yapmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaklardır.

 

Asil olarak hak kazananlardan belirtilen süre içinde başvurmayan veya göreve başlamayan asil adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan alınacaktır.

 

Belgelerini teslim eden adayların arşiv araştırması sonucunda yerleştirme işlemleri yapılacak ve kendilerine sözleşme imzalattırılmak üzere posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

 

Göreve başlatılacak sözleşmeli personel hakkında 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca işlem tesis edilecek olup, sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

 

İLAN SONUCUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Asil Olarak Atanmaya Hak Kazananların Teslim Etmesi Gereken Belgeler:

NOT: Yedek olan adaylar herhangi bir evrak teslim etmeyecektir. Asil adayın atanamaması durumunda yedek adaylardan ayrıca yukarıdaki evraklar istenecektir.

İletişim Telefonları:

(0324) 361 00 01 (Dahili: 35026-35030-35031-35032)

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr