T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNDA OLUŞAN YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İLE BAŞARI PUANLARI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNDA OLUŞAN YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İLE BAŞARI PUANLARI

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca yeniden hesaplanan yazılı sınav puanlarının ve 27.04.2022 tarihinde yapılan sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak oluşan başarı puanlarını içeren liste aşağıda yayınlanmıştır.

Liste için Tıklayınız.

NOT: Sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların 05.05.2022-11.05.2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr