T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI TARİH VE SAATLERİ
DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI TARİH VE SAATLERİ

Doçentlik Sözlü Sınavları Tarih ve Saatleri için Tıklayınız.
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr