T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN 11/06/2020 TARİHLİ VE 31152 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA BAŞVURAN ve MÜLAKATA KATILACAK ADAYLARIN LİSTESİ MÜLAKAT SINAV TAKVİMİ VE YERİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanı çıkılmış ve İŞ-KUR tarafından 16-19/06/2020 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 30/06/2020 tarihinde Üniversitemiz Uğur ORAL (A) Konferans Salonunda noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

Mülakata katılacak adayların listesi, mülakat yeri ve saati 07.07.2020 saat 17:00’dan sonra Mersin Üniversitesi Web sayfasından yayınlanacaktır.
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr