T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI YEDEK ADAYLARIN EVRAK TESLİM SÜRECİ
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI YEDEK ADAYLARIN EVRAK TESLİM SÜRECİ

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNÜN 11/06/2020 TARİHLİ VE 31152 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANINA BAŞVURAN YEDEK ADAYLARIN EVRAK TESLİM SÜRECİ

            Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile sürekli işçi alım ilanı çıkılmış ve İŞ-KUR tarafından 16-19/06/2020 tarihleri arasında başvurular alınmış ve başvuran adaylar arasından 30/06/2020 tarihinde Üniversitemiz Uğur ORAL (A) Konferans Salonunda noter huzurunda asil ve yedek aday kurası çekilmiştir.

      İŞ-KUR tarafından gönderilen başvuranların nihai listeleri ile Noter tarafından çekilen kura sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listeleri 01/07/2020 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında duyurulmuştur. 02-03/07/2020 tarihinde Asıl adayların evrak teslimi kabul edilmiştir.  Asillerden süresi içinde evrak teslimi yapmayanların yerine yedek adaylardan çağrılanların evrak teslimi sürecine geçilmiş olup süreç 07/07/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

-  Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Yedek Listesi için Tıklayınız…

-  Temizlik Elemanı Yedek Listesi için Tıklayınız…
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr