T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

DUYURU

13.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış, 16.03.2020 tarihinden başlayıp 20.03.2020 tarihine kadar Mersin İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından müracaatları alınmış olan Sürekli İşçi alım ilanımız ile ilgili olarak; 27.03.2020 tarihinde Mersin I. Noterliği tarafından mülakata katılacak adayların belirlenmesi ile ilgili kura çekimi yapılmıştır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asil ve yedek aday listesi ile müracaat ve evrak teslimine ait takvimi içeren duyuru 30.03.2020 tarihinde Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Web sitesinin duyurular bölümünde ilan edilmiştir.

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşlarımızın evraklarını temin etmede yaşadığı güçlük ve ilçelerden evrak teslim etmek için gelecek olan adayların ulaşımda yaşadığı sıkıntılar göz önünde bulundurularak daha önce Web sitemizde yayınlanan takvimde asil adayların evrak teslimine ilişkin verilen süre bir gün uzatılmıştır. Buna rağmen 02.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar asil adaylardan; Temizlik Görevlisi için 14 (ondört), Anamur ilçesine alınacak Güvenlik Görevlisi için 2(iki), Gülnar ilçesine alınacak Güvenlik Görevlisi için 3(üç) ve Mut ilçesine alınacak Güvenlik Görevlisi için 1(bir) aday evrak teslim etmiştir.

 Bu nedenle yedek adaylardan Temizlik Görevlisi için ilk 14 (on dört) yedek, Anamur Güvenlik Görevlisi için ilk 2(iki) yedek, Gülnar Güvenlik Görevlisi için ilk 1(bir) yedek ve Mut Güvenlik Görevlisi için ilk 3(üç) yedek adayın çağırılmasına karar verilmiştir. Çağırılan yedek adayların ön başvuru evraklarını 06/04/2020-07/04/2020 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teslim edilmesi gereken ön başvuru evrakları:

1-Dilekçe

2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi*

3-Özel Güvenlik Sertifikası Fotokopisi( Sadece Güvenlik Görevlisi için)*

4-Özel Güvenlik Kartı Fotokopisi ( Sadece Güvenlik Görevlisi için)*

5- Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı Fotokopisi*

6-Yerleşim Yeri (ikametgah) Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınacak kare kodlu belge kabul edilecektir.)

7-Sabıka kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınacak kare kodlu belge kabul edilecektir.)

8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

(* Başvuru esnasında bu belgelerin aslının gösterilmesi zorunludur.)

NOT: Yukarıda izah olunan durum nedeniyle daha önce Personel Daire Başkanlığı Web sitesinin duyurular kısmında ilan edilen başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına mülakat tarihi değiştirilmemiştir.

-Asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile ilgili başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sürekli İşçi Alımı Başvuru ve Mülakat Takvimi

Asıl Adayların Evrak Teslimi

30/03/2020-02/04/2020

Yedek Adaylardan Çağrılanların Evrak Teslimi**

06-07/04/2020

Mülakata Katılacak Aday Listelerinin İlanı

07/04/2020(Mesai bitimi)

Mülakat Tarihi

09/04/2020

Atanmaya Hak Kazanan Adayların Açıklanması

10/04/2020

İtiraz Süresi

13-14/04/2020

İşe Giriş İşlemleri ve Göreve Başlatılmalar

15/04/2020

 
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr