T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ EĞİTİMİ
SÜREKLİ İŞÇİLERİN MALİ VE SOSYAL HAKLARI İLE YÜKÜMLÜLÜKLERİ EĞİTİMİ

29 Ocak 2020 tarihinde Uğur Oral Kültür Merkezi'nde   Sürekli İşçilerin Mali ve Sosyal Hakları ile Yükümlülükleri Eğitimi verilecektir.

Katılım Başvurusu için Tıklayınız..
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr