T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI KURA SONUÇLARI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI KURA SONUÇLARI

GENEL BAŞVURU LİSTELERİ

Mersin/Anamur Güvenlik Görevlisi Genel Başvuru Listesi  İçin Tıklayınız..

Mersin/Gülnar Güvenlik Görevlisi Genel Başvuru Listesi İçin Tıklayınız..

Mersin/Mut Güvenlik Görevlisi Genel Başvuru Listesi İçin Tıklayınız..

Temizlik Görevlisi Genel Başvuru Listesi İçin Tıklayınız..

ASİL VE YEDEK LİSTELER

Mersin/Anamur Güvenlik Görevlisi Asil ve Yedek Aday Listeleri İçin Tıklayınız..

Mersin/Gülnar Güvenlik Görevlisi Asil ve Yedek Aday Listeleri İçin Tıklayınız..

Mersin/Mut Güvenlik Görevlisi Asil ve Yedek Aday Listeleri İçin Tıklayınız..

Temizlik Görevlisi Asil Aday Listeleri İçin Tıklayınız..

Temizlik Görevlisi Yedek Aday Listeleri İçin Tıklayınız..

 

Asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile ilgili başvuru ve sınav takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sürekli İşçi Alımı Başvuru ve Mülakat Takvimi

Asıl Adayların Evrak Teslimi

30/03-01/04/2020

Yedek Adaylardan Çağrılanların Evrak Teslimi**

02-03/04/2020

Mülakata Katılacak Aday Listelerinin İlanı

06/04/2020

Mülakat Tarihi

09/04/2020

Atanmaya Hak Kazanan Asıl ve Yedek Listelerinin Açıklanması

10/04/2020

İtiraz Süresi

13-14/04/2020

İşe Giriş İşlemleri ve Göreve Başlatılmalar

15/04/2020

**: Asıl adaylardan süresi içinde belge teslim etmeyenlerin, gerçeğe aykırı başvuru yapanların veya hakkından feragat edenlerin yerine liste sırasına göre yedek adaylardan çağrılacaktır.

Kura sonucu asıl olarak yerleşen adayların ön başvuru sırasında teslim etmesi gereken belgeler.

 1. Dilekçe
 2. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi*
 3. Özel Güvenlik Sertifikası Fotokopisi*
 4. Özel Güvenlik Kartı Fotokopisi*
 5. Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı Fotokopisi*
 6. Yerleşim Yeri Belgesi
 7. Sabıka kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınacak kare kodlu belge kabul edilecektir.)
 8. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

(* Başvuru esnasında bu belgelerin aslının gösterilmesi zorunludur.)

Mülakat sonucunda atamaya hak kazanan asıl adayların teslim etmesi gereken belgeler.

 1. Dilekçe
 2. Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından ve güvenlik olarak çalışmasında sakınca yoktur ibareli)
 3. Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınacak kare kodlu belge kabul edilecektir.)

 
Personel Daire Başkanlığı

personel@mersin.edu.tr

Santral

+90 324 361 0001

Faks

+90 324 361 0766

Faks

+90 324 361 0092

KEP Adresi

mersinuniversitesi@hs01.kep.tr

Dilek, öneri ve şikayet için

personel@mersin.edu.tr